Keys


Download
cq serenade.mp3
MP3 Audio File 1.4 MB

Morse lijkt verleden tijd. Toch willen duizenden beoefenaars in de hele wereld de kennis doorgeven aan de toekomst. Overal ter wereld maken radioamateurs via de morsecode contact met verafgelegen landen. Ze hebben slechts een zender met een klein vermogen en een bescheiden antenne. Met de hand op de seinsleutel en de koptelefoon op het hoofd, zoeken ze over de hele wereld andere amateurs en leggen met hen contact in de taal van de morsecode, die voor de leek onbegrijpelijk is en daardoor ook wat mysterieus. Wel is dit systeem heel betrouwbaar: opvallend is dat met telegrafie verbindingen tot stand gebracht kunnen worden waar andere middelen, zoals telefonie, het af laten weten. Het voordeel van morse is namelijk dat bij een matige kwaliteit van de verbinding de boodschap toch ontvangen kan worden, waar bijvoorbeeld een stem te veel vervormd zou zijn om de boodschap nog te kunnen verstaan. Toch zijn het niet alleen de zendamateurs die het gebruik van de morsecode levend houden en ook in de toekomst levend willen houden. Scouting Nederland organiseert speciale weekenden waarin radiozendamateurs en scouts elkaar ontmoeten om de morsecode te oefenen met licht- en geluidssignalen. Curieus is dat sommige afkortingen die in morse voorkomen een nieuw leven leiden in de sms-, twitter-, chat- en msn-taal. Bijvoorbeeld CUL (see you later); TNX (thanks) en LOL (laughing out loud). Welke gebruiker realiseert zich dat dit morse-uitdrukkingen zijn? Het hanteren van codes bij communicatie is kennelijk van alle tijden!


Download
The rhythm of the Code.mp3
MP3 Audio File 1.3 MB

How to operate a straight key.


 Dag voor de Radio Amateur in Apeldoorn.

 Presentatie PA3EGH Morse code telegrafie.


Morse code is easy my dog can do it too.


Vitrinekast Morse key collection.


Morse key collection.

My collection of Morse keys and telegraphy devices.


Jan pa3egh meeting with Tom Perera W1TP. In Friedrichshafen

Jan PA3EGH meeting with Tom Perera W1TP. In Friedrichshafen Germany 2007.


The International Morse Code.

The International Morse Code.


How to make a Morse Key.
How to make a Morse Key.

How to make a Morse Key.

 Diagram of a Dutch morse key.

 Diagram of a Dutch morse key.

How to make a Morse Key.

How to make a Morse Key.

Diagram of a classic Dutch morse key. When this image is printed on A2 paper format the parts of the key will be shown in a 1 to 1 scale (real size).


Morse Key Home made.

Morse Key Home made.


Morse code pen writer.

Morse code pen writer.


 Boek Morse code en keys.

 Boek Morse code en keys.

 Boek Morse code and keys.

 Boek Morse code and keys.


Please note: the images on these sites show my own Morse keys and devices.

They may only be used for private purposes with reference to my site. (Source reference)